Ubezpieczenia i finanse EXPERT 
Ubezpieczenia wszystkie
   Strona główna      Dla biznesu
OC zawodowe:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych (OC doradców podatkowych, OC pośredników w obrocie nieruchomościami, OC zarządców nieruchomości, OC biur rachunkowych, OC architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie, OC adwokatów, OC brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, OC członków władz spółki kapitałowej).
Ubezpieczenie utraty zysku
Jeżeli przez zdarzenie losowe wystąpi zakłócenie lub przerwa w działalności gospodarczej ubezpieczonego przedsiębiorstwa, której skutkiem jest utrata przez to przedsiębiorstwo określonych korzyści finansowych.
Nasza oferta jest skierowana również do biznesu (przedsiębiorstw i przedsiębiorców)
Klienci biznesowi otrzymają pełną obsługę ubezpieczeniową po rozpoznaniu ich potrzeb, w tym ubezpieczenia: majątkowe, flot, finansowe, OC, grupowe. Specjalizujemy się w kompleksowym ubezpieczaniu firm.
Posiadamy w swej ofercie pełną  gamę ubezpieczeń niezbędnych w prowadzeniu biznesu m.in.:
 1. OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny,
 3. OC sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych,
 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym oraz międzynarodowym,
 5. Gwarancje ubezpieczeniowe,
 6. Ubezpieczenie utraty zysku,
 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek,
 8. Ubezpieczenie flot pojazdów,
 9. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej (sportowej),
 11. Ubezpieczenia turystyczne,
 12. Ubezpieczenie jachtów śródlądowych i morskich.
Polisy szyte na miarę dla klienta biznesowego
Klienci biznesowi otrzymają pełną obsługę ubezpieczeniową po rozpoznaniu ich potrzeb, w tym ubezpieczenia: majątkowe, flot, finansowe, OC, grupowe. Specjalizujemy się w kompleksowym ubezpieczaniu firm.
OC biznesmena w życiu prywatnym:
Ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub ich mieniu. Dodatkowe rozszerzenia:
 -OC najemcy (polisa pokrywa szkody przypadkowo wyrządzone w trakcie pobytu w naszym mieszkaniu),
 -OC wynajmującego (pokrywa szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w wynajmowanym przez niego mieszkaniu),
 -OC z tytułu posiadania broni palnej (szkody związane z użyciem broni palnej),
 -OC z tytułu posiadania psów agresywnych (szkody wyrządzone przez psy agresywne),
 -OC z tytułu posiadania zwierząt egzotycznych
 -OC z tytułu posiadania koni,
 -OC uczestnictwa w polowaniach (OC myśliwych).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody osób trzecich powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalnością apteki lub wykonywaniem zawodu farmaceuty.